การตลาดออนไลน์ Social Listening Tools เครื่องมือสำคัญในการทำ Content

การตลาดออนไลน์ Social Listening Tools เครื่องมือสำคัญในการทำ Content ปัจจุบัน มีเครื่องมือ ที่ช่วยทำให้เราสามารถจะรู้ถึงแบรนด์สินค้าและบริการของเรา และของคู่แข่ง ว่าปัจจุบันนี้ ทางการตลาดที่เราแข่งขันกันอยู่นั้น เขาผลิต Content กันอย่างไร แชร์ต่อที่ไหน ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่เรา จะได้ดูตัวเรา ดูแบรนด์เรา ดู Content ของเรา และยังไปแอบดู Content ของคู่แข่ง ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำมาวิเคราะห์ และพัฒนาการผลิต Content ให้เหนือกว่าคู่แข่ง และดีกว่าคู่แข่ง

Read More